Autor: Piotr Wildanger

Święta Geometria – recenzja książki Priya Hemenway „Sekretny kod”

Święta Geometria – recenzja książki Priya Hemenway „Sekretny kod”

„ Złoty podział ma długą historię w kulturze zachodniej. Określany także jako boska proporcja lub liczba Fi (od Fidiasza), jest prostą lecz jednocześnie zaskakująca regułą, która nieustannie pojawia się w przyrodzie, sztuce i nauce. Złoty podział można znaleźć we wzorach tworzonych przez nasiona niektórych roślin, w drzewie genealogicznym pszczół, w piramidach, gotyckich katedrach, malarstwie renesansowym, […]

Tags: , , , , , , , , , ,

Dyktatura mas – recenzja książki Jose Ortegi y Gasseta „Bunt mas”.

Dyktatura mas – recenzja książki Jose Ortegi y Gasseta „Bunt mas”.

Dyktatura mas – recenzja książki Jose Ortegi y Gasseta „Bunt mas”.   Wraz z upadkiem starych reżimów monarchistycznych, skokiem demograficznym ludności , rozwojem technologicznym i zwycięstwem demokracji liberalnej, w cywilizacji Zachodniej jak i potem na całym świecie; spotkaliśmy się z nowym zjawiskiem. Kwestia mas wprowadziła wiele kłopotów w funkcjonowanie ówczesnego świata. Np. niektóre europejskie miasta, […]

Tags: , , ,