Cicha rewolucja duchowa w Europie – Recenzja książki “Tajemne Religie” Klausa-Rudiger Mai

Cicha rewolucja duchowa w Europie – Recenzja książki “Tajemne Religie”  Klausa-Rudiger Mai

 

Henryk Korneliusz Agrippa ” Człowiek”

 

W mistyce żydowskiej – Kabale, jest 10 sefir w Drzewie Życia. Zawiera Ono w sobie kreacje Świata stworzonego przez Boga i moce (emanacje) dzięki którym Świat jest podtrzymywany. Jednak czasami w Tajemnicy tkwi jeszcze większa Tajemnica. Tak jak w ściśle tajnej wiadomości jest jeszcze jedna sekretna wiadomość. Niezaznaczoną 11 sefirą jest tzw. z hebrajskiego daath, co starożytni grecy nazywali po prostu gnosis – czyli Gnozą ( poznanie, wiedza). Taka jest dychotomia religii, jednocześnie opiera się na wierze, ale może być też wiedzą – jeśli piszemy o jej wyższych stadiach. Zazwyczaj nie jest oficjalna
i zinstytucjonalizowana, w sensie europejskim jest doświadczana prywatnie ( odmiennie od religii wschodnich gdzie przeważnie medytacje są prowadzone grupowo).

 

” My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, tylko nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej.”

I Kor (2, 6 – 8)

Klaus-Rudiger Mai jest niemieckim dziennikarzem, bywa też autorem scenariuszy
i od czasu do czasu para się też produkcją filmową. Jednak rozgłos zdobył kilkoma pracami nt. religii. Trzy ukazały się w naszym kraju. Pierwszą z nich była “Tajemne związki” traktująca o tajnych stowarzyszeniach. Niestety jest trudno dostępna. Kolejną wydaną w Polsce była historia Stolicy Apostolskiej pt. “Watykan. Mroczna historia światowej potęgi.” Przyznam się, że nie czytałem jeszcze dwóch wymienionych prac, choć pewnie kiedyś to nastąpi, bowiem autor ma otwarty umysł do tego typu kwestii. Napisał też biografię papieża Benedykta XVI. Jednak książką którą, raczyłem przeczytać traktowała o nurtach gnostyckich i mistycznych w Europie. Na “Tajemne religie” – tak nosi tytuł – trafiłem przez zwykłą synchroniczność, kiedy szukałem w jednej z bibliotek informacji o prabóstwach starożytnego Egiptu. Kiedy znalazłem to co chciałem, odwiedziłem księgarnie i tam zetknąłem się z książką, która na początku też wchodzi w egipskie klimaty. Kupiłem i przeczytałem jednym tchem, gdyż praca nie jest napisana hermetycznym stylem. Raczej ma popularno-naukowy charakter.

 

Nie będę omawiał wszystkich działów książki, błędów merytorycznych nie zauważyłem. Praca stanowi bardzo ciekawy zlepek idei gnostycznych, mistycznych i hermetycznych, które miały wpływ na Europę. Albowiem historyczne dziedzictwo naszego kontynentu to nie tylko chrześcijaństwo. To również islam, judaizm, pogaństwo, herezje. Jednak trzeba zaznaczyć, że jedynie chrześcijaństwo jest współczesnym spoiwem Europy. Pozycja doskonale nadaje się dla laików jak i znawców tematu. Cieszy mnie to, że choć temat dotyczy dość odległych czasów, to podparto związki duchowe ze współczesną nauką.

Oprócz religii ( re-ligare ? “ponowne złącznie”) gdzieś obok nas, od czasów średniowiecza, istnieją jeszcze inne nurty: gnoza i mistyka. Religie oficjalne posiadają własne instytucje, dogmaty i doktryny. Każdy kto wychodzi poza nie może być za “heretyka” (gr. herezja – wybór). “Nadzorcy” czyt. biskupi (niezależnie jakiej religii), dobrze pilnują by nic nie zakłócało danej doktryny i nie mieszało w umysłach wiernych. Historia religii chrześcijańskiej a potem jej odłamów daje dokładny obraz, co jest pożądane a co nie. Mistykami byli przecież  Św. Jan od Krzyża, czy Święty Franciszek. Ale i heretyckie dziedzictwo ma swoich “świętych” począwszy od Mistrza Eckharta i G. Bruna, poprzez W. Blake’a, J. Bohme czy na współczesnym E. Tolle skończywszy. Polacy też mają swoich gnostyków i mistyków. Michał Sędziwój, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Jerzy Prokopiuk…Ciekawa jest osoba Joanny d’Arc, o której nie ma w pracy, ale niewątpliwie była zarówno heretyczką, jak i Kościół uznał Ją za katolicką Świętą.

Jak słusznie zauważa autor książki, nauki hermetyczne szły w parze nauką przeciwko Kościołowi. Potem te pierwsze zeszły do podziemia. I tak jest do dzisiaj. Z wyjątkiem pewnych spraw, które są od czasu, do czasu “odkrywane”, przez zarówno ortodoksją, jak “herteycką” stronę. Wszystko zależy od tego czy ludzie są na przyjęcie takiej wiedzy gotowi. Tutaj moneta ma dwie strony: duchową i materialną. Do rozwoju jednej i drugiej przyczynili się wyznawcy Tajnego Bractwa – różokrzyżowcy: B. Spinoza, R. Descarte,
I. Newton…Ciekawą personą jest tutaj E. Levi – niegdyś przyjaciel J. Hoene-Wrońskigo, również mistyka. Otóż pan Levi działał chyba na dwie strony, bo był blisko związany zarówno z jezuitami jak i różokrzyżowcami.

Wiedze tajemną można różnie doświadczać. Np. przez zaawansowaną medytacje lub intelektualnie  – jeden z przykładów – przez interpretacje Świętych Ksiąg religii abrahamowych – Biblie i Koran – można je badać w całkiem inny sposób. Przez tzw. hebrajską gematrie – każda litera ma swój odpowiednik w liczbie – tutaj pionierem w Polsce był Andrzej Wierciński – jeśli chodzi o Biblię; lub astrologicznie-hermetycznie (astroteologia).

Hermes Trzykroć Wielki źródło: wikipedia.org

Zaciekawił mnie wstęp do książki, gdzie autor opisywał, podróże przez duchową Europę, swojego znajomego. Szukanie w dzisiejszych czasach Boga, jest niebywale trudnym i męczącym zadaniem. Czasem jest lepiej odpuścić i poczekać, wszystko samo przyjdzie.Historycznie ujęła mnie tragiczna opowieść o Manim, procesie Mistrza Eckharta( obecne niektórzy polscy dominikanie, próbują połączyć jego poglądy z doktryną kościelną), czy utalentowanym i wpływowym Pico della Mirandolą.

Poruszyła mnie tragedia Katarów w Langwedocji, gdy ich sekta padła pod naporem krucjaty. Jeden z europejskich holocaustów odbył się właśnie w Południowej Francji. Dziś
w zlaicyzowanym państwie odżywa tam neokatarska tradycja. Potem po niemal wieku, Inkwizycja rozprawiła z ich pogromcami – zakonem templariuszy. Zarzuty te same – “herezja”. Templariusze podzielili los Katarów. I znowu, neokataryzm odżywa we Francji,
a kilka lat temu Watykan stwierdził, że zakon templariuszy nie miał nic wspólnego  z herezją. Zakon odżywa na nowo. Dostaje nowe życie w atistyczno-matrialistycznej Europie.

Ciekawy w książce jest też wątek masonerii i różokrzyżowców czyli tajnych stowarzyszeń. Są ukryte, tak jak byli zakamuflowani pierwsi chrześcijanie za czasów rzymskich. Jednak o tym traktuje inna książka tego autora. W konkluzji autor stwierdza, że niezauważalnie obok nas, ma miejsce, cicha rewolucja duchowa w Europie:

” Ci ludzie poszukują innej wiary, innej religii, bardziej osobistej i skierowanej do nich. Chodzą na różne wieczorne wykłady różokrzyżowców lub stowarzyszeń powołujących się na templariuszy, chodzą do kościoła gnostyków, nawiązują kontakty z neopoganami, satanistami, z kręgami buddyjskimi albo sufickimi. Wszystkie te religie obiecują tajemnicę, której można doświadczyć jedynie indywidualnie i która próbuje wyzwolić człowieka, traktując go jako całość. Tajemnica wymaga bowiem udziału całego człowieka”.

           

Praca niemieckiego dziennikarza jest mini-paronamą europejskich dziejów, wiedzy tajemnej. Pomimo, że ma ok. 600 stron, czyta się ją, szybko, łatwo i przyjemnie. Autor ma otwarty umysł, stara się zrozumieć niektóre teorie i doświadczenia duchowe. Nie stroni zresztą od tego. Podaje klarowne przykłady z nauki, by uzasadnić niektóre kwestie. Trudniejsze kwestie, wyjaśnia ” na chłopski rozum”. Prosto, dobitnie i trafnymi metaforami.

Kiedyś współczesny polski astrolog i heglista Światosław Nowicki twierdził, że
w Polsce będzie przeważał mocny pierwiastek duchowy. Odnowa przydałaby się całej Europie.

 

            Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości                                                            

 jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem:

“Nieznanemu Bogu”

( Dz 17,23)

 

                                                                                                          Piotr Wildanger

źródło wikipedia.org

 

 

 

 

Spis treści

 

Tajemnicza sprawa wiary

W poszukiwaniu tajemnicy bytu

 

Zaczęło się  w Egipcie

Z jakiego materiału są Bogowie?

 

Starzy Bogowie pozostają młodzi

Boginie matki i kulty misteryjne

Radość życia i zepsucie – Dionizos i jego orszak

Tajemniczy i popularny – kult Mitry

 

Ocalić utracone szczęście

Mistyka żydowska

Zważony i uznany za zbyt lekki – świat Rzymski

Daleki Bóg, Diabelscy Aniołowie i zły świat – Gnoza

Życie dla zbawienia ludzi – Mani

Germanie i chrześcijanie

 

W imię misterium – męczennicy i mordercy

Posłuszeństwo, władza i miłość Boga – wiele twarzy sufizmu

Bractwa i tajne związki

Ataki na Kościół

Chcieć wiedzieć więcej, niż to konieczne – Mistrz Eckhart

Dobrzy ludzie i biedni chrześcijanie – Katarzy

Uniwersalna religia miłości

 

Tajemnica – Jej mistrzowie i dziedzice

Kwintesencja Tajemnej Wiedzy – Kabała

Odkrycie Tajemnego dziedzictwa – Pico della Mirandola

Hermetycznie zamknięty – tradycja Hermesa Trismegistosa

Tajemna religia jako tajny związek – Różokrzyżowcy

Świat przesiąknięty wiarą

 

Opis książki

Tajemne religie, Klaus-Rudiger  Mai

Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga, 2014.

595, [1] s. ; 21 cm.

 

 

ERA – Misere Mani