Miesiąc: Styczeń 2018

Dyktatura mas – recenzja książki Jose Ortegi y Gasseta „Bunt mas”.

Dyktatura mas – recenzja książki Jose Ortegi y Gasseta „Bunt mas”.

Dyktatura mas – recenzja książki Jose Ortegi y Gasseta „Bunt mas”.   Wraz z upadkiem starych reżimów monarchistycznych, skokiem demograficznym ludności , rozwojem technologicznym i zwycięstwem demokracji liberalnej, w cywilizacji Zachodniej jak i potem na całym świecie; spotkaliśmy się z nowym zjawiskiem. Kwestia mas wprowadziła wiele kłopotów w funkcjonowanie ówczesnego świata. Np. niektóre europejskie miasta, […]

Tags: , , ,